RU EN

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

"Гений - это талант изобретения того, чему нельзя учить или научиться." И.Кант

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Misją Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR) jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego oraz kreowanie i promowanie innowacyjności jako elementu warunkującego rozwój gospodarki regionu północno-wschodniej Polski i obszarów pogranicza.

Misją Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR) jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego oraz kreowanie i promowanie innowacyjności jako elementu warunkującego rozwój gospodarki regionu północno-wschodniej Polski i obszarów pogranicza.

  +48 85 651 41 46